HEM / Om Jenå Reklam

Historien bakom Jenå Reklam

1982 blev startåret för det som så småningom kom att bli Jenå Reklam. Lasse Jenå hade då brutit armbågen på sin arbetsplats RiL (nuvarande US). Under sin sjukskrivning köpte han utrustning till ett screentryckeri för ha något att göra under konvaleescensen. Verksamheten höll till i en källarlokal på Skepparegatan och därefter flyttades den till Ådalagatan. För det mesta handlade det om t-shirts med roliga tryck. 

1990 blev startåret för aktiebolaget Lars Jenå Reklam AB. Lasse Jenå hade bestämt sig för att satsa helhjärtat och sa upp sig från sin anställning på RiL. Flytten gick till nybyggda lokaler i Bevikshuset i Hackefors där en del av huset blev ateljé för Jenå Reklam. Inte så stort, men tillräckligt med plats för rejäla byggskyltar och medelstora firmabilar för stripning. Vid starten den 15 augusti var det två personer som arbetade i företaget. Ett antal större kunder fanns redan då, såsom NCC (byggskyltar), Åbro (skyltar, banderoller), Vivo (skyltar, inomhusskyltning, fönsterdekor). En expansiv period startade nu med ett antal nya kunder stora som små. Samarbetet med Vivo innebar skyltmontering på butiker över hela södra Sverige. Arbetsdagen kunde emellanåt bli både dubbelt som tredubbelt lång när så krävdes. 

1995 gick nästa flytt till lokaler i Stenabs fastighet på Roxengatan 13. Lokalen var betydligt större och mer ändamålsenlig då det exempelvis gick att få in mer och större fordon. Exponeringen blev också bättre då det fanns plats för en rejäl skylt på taket, så namnet Jenå syntes över en stor del av Tornby! Kunder upplevde att vi hade hamnat på rätt sida av stan då Hackefors kändes lite off. 1995 var vi tre personer som arbetade på Jenå Reklam. Under perioden 1995-2000 ökade uppdragen ytterligare från våra större kunder såsom NCC, Vivo, US, Engströms för att bara nämna några. Nu var vi fyra personer som arbetade på Jenå Reklam.

2007 var det återigen dags för flytt. Denna gång gick färden till Gillbergagatan 36, vars fastighet Jenå Reklam förvärvar och som tidigare inrymt bland annat Eklunds chark. Ett omfattande renoveringsarbete tar sin början under hösten 2006 och på försommaren 2007 tas de i bruk. Framförallt kunde nu ett flertal bilar för stripning få plats i lokalen samtidigt som övrig verksamhet fick ett rejält lyft med gott om plats för både anställda och utrustning. 2007 förvärvas även konkursboet efter Printcenter vilket innebar utrustning för smårformat såsom kuvert, brevpapper, broschyrer med mera samt planprint och ritningskopiering. Även de flesta av personalen från Printcenter följde med vilket innebar att personalstyrkan ökade från sex till fjorton i ett slag. 

De år som förflyter från flytten till de lokaler som vi har idag präglas av att kundstocken förändrats. Från att vara några få stora kunder till mindre men desto fler. Utvecklingen på tekniksidan går framåt och det investeras framförallt i rullprintrar och planprinter. Under 2023 är det tolv stycken som arbetar på Jenå Reklam med siktet på att bli fler!

Copyright © 2024 Jenå Reklam AB  - Powered by Sitesmart